text.skipToContent text.skipToNavigation

Erosteko Baldintza Orokorrak

 

1. MARKETPLACE EUP PLATAFORMARI DAGOKIONEZ

1.1 Marketplace EUP plataformaren bitartez, era guztietako produktu eta/edo zerbitzuen saltzaile profesionalak (aurrerantzean, SALTOKIA edo SALTOKIAK) –betiere dagozkien salbuespen edo mugak kontuan izanik– eta erosle partikularrak eta/edo erakundeak (aurrerantzean, EROSLEA edo EROSLEAK) harremanetan jartzen dira, eta dagozkien produktuak eta/edo zerbitzuak kontratatu, erosi eta jaso ahal izateko esparru bat eskaintzen die erosleei.

 

1.2 Bitartekaritza-zerbitzu horiek Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria - Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioak ematen ditu IFK: G-48412720 eta helbidea: Kale Nagusia 19-21, 1. sol. 48001 Bilbo, Bizkaia (aurrerantzean, BBK). Erakundeari buruzko informazio gehiago lortzeko, gure Lege Oharra irakur dezakezu edo gure Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuko edozein bidetara jo dezakezu (aurrerago zehaztuko ditugu).

 

1.3 BBK-k ez du esku hartzen produktuen salmentan edo erosketan; beraz, eragiketa horien inguruko bermeak eta erantzukizunak salerosketa horietan esku hartzen duten aldeei (SALTOKIEI eta EROSLEEI) dagozkie, eta ez BBKri. Horien esku gune edo kanal bat jartzera mugatzen da BBK, non alderdiek ─hau da, SALTOKIEK eta EROSLEEK─ beren artean formalizatu ahal izango dituzten eragiketa horiek, BBK-k bitartekari huts gisa diharduelarik, eta, beraz, ezingo du bere gain hartu, eta ez du hartzen, ezelango erantzukizunik SALTOKIEK zuzenean eskaintzen dituzten produktuen kalitateari edo zerbitzuak behar bezala emateari buruz. Hori guztia bidalketak, itzulketak, kobrantzak, likidazioak eta diru-itzulketak, gero adieraziko diren baldintzetan, kudeatzeari kalterik egin barik. BBK-k ez du beste ezelango erantzukizunik izango, salbu, baldintza hauen arabera, berariaz adierazten ez bada.

 

EROSLE bat Marketplace EUP plataformara sartzeak eta bertan bere borondatez erregistratzeak berekin dakar Baldintza Orokor hauek, Pribatutasun Politika eta Cookie Politika ezagutzea eta espresuki eta zalantza barik onartzea.

 

2. EROSLEAK SARTZEA ETA ERREGISTRATZEA

Plataformaren bidez eskainitako produktu eta/edo zerbitzuen kontratazioa eskatu ahal izateko, ezinbestekoa da EROSLEAK baldintza hauek betetzea:

 • 18 urtetik gorakoa izatea eta kontratuak egiteko legezko gaitasuna izatea.
 • Erregistro-formularioan nahitaezko eremuak egiazki betetzea, formularioaren bidez datu pertsonalak eskatuko zaizkiolarik, hala nola izen-abizenak, helbide elektronikoa eta posta-helbidea.
 • Baldintza Orokor hauek onartzea.
 • Gure Pribatutasun Politika onartzea.

EROSLEAK bermatzen du Marketplace EUP plataformaren bidez emandako datu guztiak egiazkoak, zehatzak eta osoak direla. Halaber, datu horiek eguneratuta edukitzeko konpromisoa hartzen du.

 

Baldin eta EROSLEAK daturen bat faltsua, zehaztugabea edo osatugabea ematen badu, edo Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioak uste badu datuen egiazkotasuna, zehaztasuna eta osotasuna zalantzan jartzeko arrazoi sendoak daudela, alta ematea eta plataforma, baita bertako eduki eta/edo zerbitzuak ere, erabiltzea ukatu ahal izango dizkio.

 

3. XEDEA

3.1 Dokumentu honetan (baita bertan aipatzen diren dokumentuetan ere) xedatzen dira Marketplace EUP plataforma erabiltzean bete behar diren baldintza orokorrak (aurrerantzean, "Baldintzak"); baldintza horiek bete beharko dira, halaber, EROSLEEK Marketplace EUP plataforma erabiltzen dutenenean plataformari atxikitako saltokiek bertan eskaintzen dituzten produktu eta/edo zerbitzuak bilatzeko, hautatzeko eta erabiltzeko.

Marketplace EUP plataforma erabiltzen duenean edo horren bitartez eskaera bat egiten duenean, EROSLEAk Baldintza hauei eta gure Pribatutasun eta Cookieen Politikari atxikitzea onartzen du; beraz, Baldintza guztiekin eta Pribatutasun eta Cookieen Politikarekin ados egon ezean, EROSLEAk ez du plataforma hau erabili behar. Baldintzei eta Pribatutasun eta Cookieen Politikari buruzko galderarik izanez gero, EROSLEA BBKrekin harremanetan jar daiteke gure Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuak eskaintzen dituen bideen bitartez (aurrerago zehaztuko ditugu bide horiek).

 

EROSLEAk eta SALTOKIAk aitortzen eta onartzen dute bien arteko lotura baldintza hauen araberakoa dela eta BBKk bitartekari-lana baino ez duela egiten lotura hori ahalbidetzeko; BBK ez da alderditzat (erosletzat edo saltzailetzat) hartzen harreman horretan, ezta aurrekoen ordezkari, banatzaile edo agentetzat ere. Ondorio guztietarako, produktu horien kontratazioa EROSLEAren eta SALTOKIAren artean soilik gertatzen da.

 

Alde horretatik, erosteko baldintza orokor hauetan aurreikusitakoaren araberakoak izango dira harremanaren bi alderdien eskubide eta betebehar orokorrak, eta BBKk ez du inolako erantzukizunik esleitu, egotzi edo bere gain hartuko, betiere baldintza orokor hauetan, Lege Oharrean, Pribatutasun Politikan eta, hala badagokio, saltokiak eta BBKk sinatutako atxikitze-kontratuan jasotakoaz gain.

 

3.2 Baldintza hauek, orobat, ordezko baldintza izango dira, eta alderdiek ezartzen dituzten aurreikuspen, itun edo akordiorik ezean aplikatuko dira. Zalantzarik izanez gero, EROSLEAk dagokion SALTOKIAn egin dezake kontsulta.

 

4. EROSTEKO PROZESUA

4.1 Marketplace EUP plataforman erosketa bat egin ahal izateko, EROSLEAk erregistratu egin beharko du, dela aldez aurretik, dela, nolanahi ere, eskaera bat prozesatu baino lehen; hortaz, baldintza hauetan, Lege Oharrean, Pribatutasun Politikan eta Cookieen Politikan aurreikusitakoa onartzen du, baita betetzeko konpromisoa hartu ere.

Marketplace EUP plataforma erabiltzean eta horren bitartez eskaerak egitean, EROSLEAk honako konpromiso hauek hartzen ditu:

 • Legez baliozkoak diren eskaera edo kontsultak egiteko erabiliko du plataforma hau, ez beste ezertarako.
 • Ez du gezurrezko edo iruzurrezko eskaerarik egingo. Horrelako eskaera bat egin duela pentsatzeko arrazoirik egonez gero, BBKk eskaera hori ezeztatzeko eta dagozkien agintariei horren berri emateko ahalmena izango du.
 • Bere helbide elektronikoa, posta-helbidea eta/edo harremanetan jartzeko bestelako datuak eman behar ditu, eta datu horiek egiazkoak eta zuzenak izango dira. Halaber, BBKk EROSLEArekin harremanetan jartzeko erabili ahal izango du informazio hori, behar izanez gero (ikus gure Pribatutasun Politika). EROSLEAk ez badigu behar dugun informazio guztia ematen, eskaera ezin izango da bideratu.

4.2 EROSLEAk erosi nahi dituen produktuak hautatu eta erosketa-organ sartu behar ditu; aurretiaz erregistratu ez bada, erregistratu egin beharko du eta produktua bidaltzeko beharrezkoak diren datu guztiak eman beharko dizkigu, erosketa-prozesuan adierazitako urrats guztiak betez. Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete beharrekoak dira; datu horiek gabe ezin izango da eskaera bideratu. Erosketa-organ honako datu hauek agertuko dira: EROSLEAk hautatu dituen produktu guztiak, dendaren erreferentzia edo SALTOKIAren nahiz SALTOKIEN izena eta produktuen guztizko prezioa; eta aplikatu beharreko bidalketa-gastuak eta zergak banakatuta adieraziko dira. EROSLEAk kontuan izan behar du bidalketa-baldintzak, kostuak eta epeak aldatu egin daitezkeela bidalketa egin behar den tokiaren eta produktu eta/edo zerbitzuaren fitxan zehaztutako ezaugarrien arabera.

 

EROSLEAren erantzukizuna izango da eskaeraren datuak egiaztatzea, bereziki, produktuen identifikazioa, xehetasunak, ezaugarriak, unitateak, prezioa, zergak eta gastuak, baita produktuen bestelako baldintza, muga edo betekizunak ere.

 

Ordainketa-prozesua burutu ostean, EROSLEA eskaeran akats bat dagoela konturatzen bada, Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuarekin harremanetan jarri beharko du lehenbailehen, akatsa zuzentzearren.

 

4.3 Erosi nahi dituen produktu guztiak organ sartu ostean, EROSLEAk baldintza hauek irakurri eta berariaz onartu beharko ditu, eta, hala badagokio, baita SALTOKIAK edo SALTOKIEK zehaztutako bestelako baldintza edo terminoak ere, berariaz markatuta.

 

4.4 Adierazitakoari jarraikiz, Marketplace EUP plataforman eskaintzen diren produktu guztiei dagokienez, izakinak ba ote dauden berretsi beharko da esanbidez eta aldez aurretik; izan ere, produktua agertze edo aurkezte hutsak ez du esan nahi, ezinbestean eta ondorio guztietarako, salmenta-eskaintza bat denik. Era berean, EROSLEAk aitortzen eta onartzen du produktu bakar edo mugatu jakin batzuk EROSLE batek baino gehiagok eskatu ditzakeela; kasu horretan, SALTOKIAK onartzen duen lehenengo eskaerari salduko zaizkio.

 

4.5 Aurrekoaren ondoren, EROSLEAk eskaeraren baieztapena jasoko du mezu elektroniko baten bitartez, gehienez ere 24 orduko epean. Mezu horretan, EROSLEAren datu pertsonalak, SALTOKIAren identifikazioa eta datuak, ordainagiria eta erositako produktuak zehaztuta agertuko dira.

 

Produktuen hornidurarekin arazorik izanez gero, edo ez badago produktuaren izakinik, ordaindutako zenbateko guztiak itzuliko dizkio EROSLEAri BBKk.

 

Erosketa egin ostean, EROSLEA eskaerak jasotzera behartuta dago, eta legez aurreikusitako gainerako betekizunak bete beharko ditu.

 

5. PREZIOA ETA ORDAINBIDEAK

5.1 Prezioa eta gainerako kostu eta zergak eurotan (€) zehaztuko dira, EROSLEAk kontratatutako produktuen arabera, eta kontratua formalizatu aurreko unean egingo da produktu horien guztizko batura. Marketplace EUP plataformako prezio guztietan BEZa sartuta dago. Prezioetan akats edo gabeziaren bat aurkituz gero, Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuak prezioa, zergak eta kontratatutako produktuei dagozkien gainerako gastuak zuzenduta zeintzuk diren jakinaraziko dio EROSLEAri.

 

5.2 Ordainbidetzat onartzen dira kreditu/zordunketa-txartelak, betiere plataformako saltokiko terminal birtualaren bidezko ordainketa-pasabidearen baldintzen eta mugen arabera. Pasabide horretan, datuak ingurune seguruan prozesatzen dira, komunikazioak zifratuta; beraz, ez SALTOKIAk, ez BBKk, ez kanpoko hirugarrenek ez dute txarteleko edo egindako transakzioko datuak eskuratzeko aukerarik.

 

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren 112. artikuluari jarraikiz, honako hau adierazi behar da: erosketa baten zenbatekoa bidegabeki edo iruzur eginez kargatu bada ordainketa-txartel baten zenbakia erabilita, EROSLEAk kargua berehala ezeztatzeko eskatu ahal izango du. Kasu horretan, txartelaren titular den EROSLEAren eta erakundearen kontuetako zordunketaren eta berrabonuaren idatzoharrak lehenbailehen egingo dira.

 

6. BIDALTZEKO BALDINTZAK

6.1 Eskaera edo erosketa bat aurreko 3. klausulako urratsei jarraikiz formalizatu ostean, SALTOKIAk produktuak helarazteko konpromisoa hartzen du, betiere eskainitako baldintza berdinetan. Izakinik ez balego edo, oro har, produktuak Marketplace EUP plataforman adierazitako baldintzen arabera bidaltzea ezinezkoa izango balitz, Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua EROSLEArekin harremanetan jarriko da, lehenbailehen.

 

Produktuak gehienez ere 30 egun balioduneko epean bidaliko zaizkio EROSLEAri, betiere hornitzaile logistikoak paketea jasotzen duenetik kontatzen hasita. Kontuan izan behar da erosketa-prozesuaren ondoriozko zenbait egoeraren edo ezusteko nahiz aparteko egoeraren baten eraginez entrega-eguna aldatu daitekeela. Edonola ere, EROSLEAk produktua bere kabuz jasotzeko aukera hauta dezake, SALTOKIAren instalazio edo lokaletara joanda, erosketa formalizatu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera.

 

6.2 Ez da hartuko Espainiako lurralde penintsularretik kanpoko eskaerarik.

 

6.3 Baldintza hauen ondorioetarako, "entrega" egin dela edo eskaera "entregatu" dela ulertuko da EROSLEAk edo horrek izendatutako hirugarren batek produktua bere eskutan hartzen duenean, eta logistika-enpresak edo saltokiak (logistika berezia behar duten kasuetan) entrega egin dela egiaztatu beharko du Marketplace EUP plataforman.

 

Logistika-enpresaren gorabehera bat dela eta, eskaera ezin bada helmugan entregatu adostutako egunean, bigarren saialdi bat egingo da. Salbuespen gisa, logistika berezia behar duten kasuetan, dela SALTOKIA, dela EUPren Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua EROSLEArekin harremanetan jarriko dira, lehenbailehen, gorabeheraren berri emateko. Kasu horretan, alderdien entrega egiteko beste egun bat adostuko dute.

 

Aurrekoa alde batera utzi gabe, EROSLEAk, kontratua formalizatzen duen unetik, eskaera hartzeko konpromisoa hartzen du, eta entrega dagokion egunean eta dagokion tokian egiteko behar diren baliabideak badituela bermatzen du. Logistika berezia behar duten erosketetan, EROSLEAk eskaerari uko egiten badio SALTOKIAri edo garraio-enpresari lepora ez dakizkiokeen arrazoiak direla medio, SALTOKIAk zuzenean EROSLEAri eskatuko dio dagozkion bidalketa-gastuak ordaintzeko. Gastu horien zenbatekoaren berri erosketa egin baino lehen eman behar da.

 

6.4 EROSLEAk eskaera jaso eta albait azkarren egiaztatu behar du produktua edo produktuak egoera onean iritsi d(ir)ela, eta osagai edo osagarri guztiekin. Desadostasunen bat izanez gero, Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuari jakinarazi beharko dio lehenbailehen, eta irudiak edo desadostasunaren arrazoia zehaztu ahal izateko egoki iritzitako gainerako frogak aurkeztu beharko ditu.

 

6.5 EROSLEAk faktura eskuratzeko eskubidea ez ezik, SALTOKIAK kontratu ondoko gainerako betebeharrak betetzeko eskubidea ere izango du; hor sartuko dira saldu ondoko laguntza-zerbitzua, bermeak eta atzera egitea.

 

7. ITZULKETA-POLITIKA

EROSKETAN ATZERA EGITEKO LEGEZKO ESKUBIDEA_ATZERA EGITEKO ESKUBIDEA

7.1 EROSLEAk, legearen arabera kontsumitzaile den aldetik, kontratuan atzera egin ahal izango du justifikaziorik eman behar izan gabe, eta edozein produktu itzuli ahal izango du, betiere osorik eta entregatu zeneko baldintza berdinetan baldin badago, osagai guzti-guztiekin; horretarako, 14 egun naturaleko epea izango du, produktua jaso zuen egunetik eta bere eskutan hartu zuenetik kontatzen hasita.

 

Uko egiteko eskubidea erabiltzeko, EROSLEAK jakinarazi beharko du, bai erosketa izapidetu den EUP Marketplace plataformaren eremu pertsonalean horretarako gaitu den atalaren bitartez, itzulera zuzenean izapidetuz, edo bai BBKri jakinaraziz, Lopez Haroko Kale Nagusia 19-21, 48001. Bilbo (Bizkaia) helbidean, 946 620 486 telefonoan edo kaixo@eup.eus helbide elektronikoan kontratuari uko egiteko erabakia, ageriko adierazpen baten bidez. Baldintza hauen Eranskin gisa datorren uko egiteko formularioaren eredua erabili ahal izango duzu, nahiz eta nahitaezkoa ez izan. Uko egiteko epea betetzeko, nahikoa da eskubide hori erabiltzeari buruzko jakinarazpena hari dagokion epeak iraungi aurretik bidaltzea.

 

7.2. EROSLEAK uko egingo balio, jasotako ordainketa guztiak itzuliko dira (baita hasieran ordaindutako bidalketa-gastuak ere, ohikoak ez diren bidalketa-modalitateei dagozkien beste gainkostu batzuk izan ezik) beharrezkoa ez den atzerapenik gabe eta, edozein kasutan ere, EROSLEAK kontratu honi uko egiteko erabakia jakinarazten duen unetik hasita 14 eguneko epean. Hasierako transakzioa egiteko erabili den ordaintzeko metodo bera erabiliz itzuliko da. Dirua itzultze horren ondorioz ez da inolako gasturik sortuko. Halere, diru-itzulera atxiki ahal izango dugu ondasunak jaso arte, edo haiek itzuli dituzula egiaztatzen duen froga ikusi arte, lehenengo gertatzen dena.

 

Aurreko horrek ez du esan nahi kontratuak suntsiarazteko ahalmen orokorrak –Kode Zibilaren eta kontsumitzaileei buruzko arauen araberakoak– alde batera utzi behar direnik.

 

XEDAPEN ERKIDEAK

EROSLEAk ez du kontratuan atzera egiteko eskubiderik izango 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuaren 103. artikuluan aurreikusitako kasuetan (1/2007 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 16koa, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bategina onesten duena).

Horren ondorioz, erosketetan ezin izango da atzera egin honako kasu hauetan:

 • Eguneroko prentsaren, aldizkako argitalpenen edo aldizkarien horniduran, argitalpen horien hornidurarako harpidetza-kontratuen kasuan izan ezik.
 • Zerbitzuak ematean, betiere zerbitzua erabat gauzatu ondoren edo gauzatzen hasi denean, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak aldez aurretik berariazko baimena emanda.
 • Ondasunen horniduran edo zerbitzuak ematean, horien prezioa finantza-merkatuaren gorabeheren araberakoa bada.
 • Kontsumitzaile eta erabiltzailearen zehaztapenen arabera edo argi eta garbi pertsonalizatuta egindako ondasunen horniduran.
 • Azkar hondatu edo iraungi daitezkeen ondasunen horniduran.
 • Osasuna edo higienea zaintzearekin lotutako arrazoiengatik itzultzeko egokiak ez diren eta entregatu ondoren zigilua kendu zaien ondasun zigilatuen horniduran. Bereziki, zenbait arropa, zinema-filmak, musika, bideojokoak edo programa informatikoak euskarri fisikoan (CDa, DVDa edo BlueRay). - Barruko arropa. Elikagaiak.
 • Entregatu ondoren eta izaera kontuan hartuta, beste ondasun batzuekin modu banaezinean nahastu diren ondasunen horniduran.
 • Salmenta-kontratua egiteko unean prezioa adostu den eta 30 egun baino lehen entregatu ezin diren edari alkoholdunen horniduran, baldin eta haien benetako balioa enpresaburuak kontrolatu ezin dituen merkatuaren gorabeheren mende badago.
 • Premiazko konponketa-lanak edo mantentze-lanak egitearren, kontsumitzaile eta erabiltzaileak enpresaburuari bisita egiteko berariaz eskatu dion kontratuetan; bisita horretan, enpresaburuak kontsumitzaileak berariaz eskatutakoez gain zerbitzu gehigarriak ematen baditu edo mantentze-lanak edo konponketa-lanak egiteko nahitaez erabili behar diren ordezko piezez bestelako ondasunak hornitzen baditu, atzera egiteko eskubidea zerbitzu edo ondasun gehigarri horiei aplikatu behar zaie.
 • Zigilatutako soinu- edo bideo-grabazioen edo zigilatutako informatika-programen horniduran, betiere entregatu ondoren kontsumitzaile eta erabiltzaileak zigilua kendu dienean.
 • Enkante publikoen bitartez egindako kontratuak.
 • Ostatu-zerbitzuen horniduran, etxebizitza izatea, ondasunak garraiatzea, ibilgailuak alokatzea, janaria edo aisialdiko jarduerekin lotutako zerbitzuak ez diren beste helburu batzuetarako baldin badira zerbitzu horiek, eta kontratuetan data edo gauzatzealdi jakin bat aurreikusten bada.
 • Euskarri material batean ematen ez den eduki digitalaren horniduran, betiere gauzatzen hasi bada kontsumitzaile eta erabiltzaileak aldez aurretik berariaz baimena emanda eta horrek atzera egiteko eskubidea galarazten diola jakinda.

Kontratuan atzera egiteko eskubidea aplikatuko zaie EROSLEAK jasotako baldintza berberetan itzultzen diren produktuei soilik. Ez da inolako diru-itzultzerik egingo, baldin eta produktua erabilia baldin badago –irekita baino gehiago–, produktua entregatu zen baldintza berberetan ez badago edo kalteren bat izan badu; beraz, EROSLEAk kontu handiz ibili beharko du produktu(ar)ekin, bere esku d(it)uen bitartean. EROSLEAk ahal duen guztia egingo du produktua honela itzultzeko: jatorrizko bilgarri guztiak erabilita edo gehituta, eta jarraibideak eta, hala badagokio, horrekin batera doazen gainerako agiriak gehituta.

 

8. LEGEZKO BERMEA

EROSLEAk kontsumitzaile eta erabiltzaile gisa kontratatuko balu, web orri honen bitartez salduko ditugun produktuen inguruko bermeak eskainiko dizkiogu, legeak produktu mota bakoitzarentzat ezartzen dituen baldintzetan, eta, ondorioz, produktua entregatu denetik bi urteko epean harekin ados ez egoteagatik.

 

Erositako produktuarekin desadostasuna badago edo akatsen bat baldin badu, horren arrazoia ez bada izan EROSLEAk –kontsumitzaile dena– behar ez bezalako erabilera edo mantentzea egin izana, EROSLEAk bi urteko legezko bermea izango du. Kasu horietan eta legean deskribatzen diren gainerako kasuetan, erositako produktu mota kontuan izan behar da, baita legezko bermea aplikatzeko ezarritako epea eta baldintzak ere, betiere 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuaren 123. artikuluari jarraikiz (1/2007 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 16koa, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bategina onesten duena). Aipatutako legezko berme hori aplikatuz, EROSLEAk honako aukera hauek izango ditu: eskuratutako produktua aldatzea, prezioa merkatzea edo ordaindutako zenbatekoa itzultzea eska dezake.

 

Produktuak kontratuaren araberakoak direla ulertuko da jarraian zerrendatzen diren baldintzen arabera, kontrako frogarik ezean:

 • Erositako produktua bat dator Marketplace EUP plataforman eskaintzen den produktuaren deskribapenarekin, eta produktuaren eskaintzan azaltzen diren ezaugarriak betetzen ditu.
 • Produktua egokia da Marketplace EUP plataforman adierazten diren xedeetarako eta erabilerarako. Zehazki, produktuak xedea betetzen duela ulertuko da, baldin eta antzeko ezaugarriak dituen produktu baten eta EROSLEAk, produktuaren izaera eta ezaugarriak kontuan hartuta, betetzea espero dezakeen ezaugarriak eta funtzionaltasunak betetzen baditu.

 

Zentzu horretan, erositako produkturen batek ez badu kontratua betetzen, EROSLEAK horretarako jarritako komunikabideren baten bitartez jakinarazi beharko du.

 

9. JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

9.1 Marketplace EUP plataforma eta bertako edukiak –hau da, programazioa, datu-baseak, testuak, irudiak, soinuak, animazioak edo ikus-entzunezkoak, baita egitura, antolaketa, kokapena eta diseinua ere– BBKren edo hirugarrenen jabetza esklusibokoak dira, eta jabetza intelektualari eta, hala badago, jabetza industrialari buruzko nazioarteko lege eta itunen babespean daude.

 

Aurreko horretan ez dira sartzen SALTOKIek sartutako edo emandako datuak eta ezein eduki, horien erantzukizuna eta eskubideak SALTOKIei baino ez baitagozkie.

 

9.2 Debekatuta dago 8.1 paragrafoan adierazitako elementuak legearen aurka erabiltzea edo ustiatzea, salbuespen izanik Marketplace EUP plataformako zerbitzuak baldintza hauen arabera erabiltzeko beharrezkoak edo horren ondoriozkoak diren erabilerak; hor sartzen da erreprodukzio, eraldaketa, banaketa edo komunikazio publikoa, titularren berariazko eta idatzizko baimenik gabe.

 

Goian aipatutako urraketaren bat eginez gero, akzio zibilak edo penalak egikaritu ahal izango dira, eta eragindako kalte-galerak erreklamatuko dira.

 

10. DATUEN BABESA ETA KONFIDENTZIALTASUNA

Marketplace EUP plataformaren bitartez emandako informazioa edo datu pertsonalak Pribatutasun eta Cookieen Politikan xedatutakoaren arabera tratatuko dira. Marketplace EUP plataforma erabiltzean, EROSLEAk informazio eta datu horiek tratatzeko baimena emateaz gain, emandako informazio edo datu guztiak egiazkoak direla eta errealitatearekin bat datozela adierazten du.

 

11. ALDAKETAK

BBKk baldintza hauek noiznahi aldatzeko eta eguneratzeko eskubidea izango du, eta SALTOKIek ere beren baldintzak, eskainitako produktuen katalogoa, horien eskuragarritasuna, prezioak eta gastuak aldatu eta eguneratu ahal izango dituzte. Alde horretatik, aldaketa horiek dagokion eguneratzea baino lehen egindako eskaerei aplikatuko zaizkie.

 

12. APLIKATU BEHARREKO LEGEA ETA JURISDIKZIOA

Baldintza hauek Espainiako legeen arabera arautu eta interpretatuko dira esanbidez xedatuta ez dagoen orotan. Alderdiak Bilboko auzitegi eta epaitegien jurisdikzioari eta eskumenari atxikitzen zaizkie kontratua interpretatu, aplikatu eta betetzeari buruz sor daitekeen edozein afera ebazteko.

 

13. IRUZKINAK, IRADOKIZUNAK, KEXAK ETA ERREKLAMAZIOAK

EROSLEA Marketplaze EUP Plataformaren Bezeroen Arretarako Zerbitzuarekin jarri ahal izango da harremanetan, iruzkinak, iradokizunak eta kontsultak bidaltzeko, hurrengo bideen bitartez:

Helbidea: Lopez Haroko Kale Nagusia 19-21, 48001. Bilbo (Bizkaia).

Helbide elektronikoa: kaixo@eup.eus

Telefonoa: 946 620 486

Informazio gehiago www.eup.eus webgunean

Gainera, EROSLEAK aipaturiko harremanetarako gure baliabideen bitartez bidali ahal izango ditu kexak eta erreklamazioak, zeinak bezeroen arreta zerbitzuak artatuko dituen ahalik eta epe laburrenean eta, edozein kasutan ere, legeak ezartzen duen epean. EROSLEAK, kontsumitzaile izanik, uste badu bere eskubideak urratu direla, bere kexak kaixo@eup.eus posta elektronikoaren bitartez zuzendu ahal izango ditu, eztabaiden irtenbide estrajudiziala eskatzeko helburuarekin. Zentzu horretan, EBren 524/2013 Zuzentaraua beteaz, EROSLEAK eskubidea du kontsumo arloan gerta daitezkeen eztabaidei ebazpen estrajudiziala eskatzeko, zeina interneteko http://ec.europa.eu/consumers/odr/ helbidean aurki daitekeen.

 

Azken eguneratzea: 2022(e)ko martxoaren 30(a)

 

 

 

 

ERANSKINA: UKO EGITEKO FORMULARIOA

(Kontratuari uko egin nahi bada bakarrik bete eta bidali formulario hau)

 

BBK Fundación Bancaria-rentzat, zeinaren helbidea Lopez Haroko Kale Nagusia 19-21, 48001 Bilbo den, eta helbide elektronikoa: kaixo@eup.eus.

 

Honakoaren bitartez jakinarazten dizut, 1/2007 Lege Errege Dekretuaren II tituluan zehazten denaren arabera, azaroaren 16koa, zeinak Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Babeserako Lege Orokorraren testu berretsia onesten duen, behean adierazitako erositako produktuari uko egiteko eskubidea erabili nahi dudala.

 

Erositako produktua___________________________________________________________

 

Produktua erosi den SALTOKIAREN datuak (fakturan edo erosketaren agirian datozen moduan)_________________________________________________________

 

Erosketaren kodea___________________________________________________________

 

Kontratuaren data ________________________

 

Data horretan jasotako eskaera __________________________________________

 

Kontsumitzailearen izena ______________________________________

 

Helbidea ___________________________________________________

 

NAN/AIZ/Pasaportea ___________________________________________

 

____________________________________________ jn./and. Sinatua (formularioa paperean aurkezten bada bakarrik)

 

Data: __________________________

 

Uko egiteko eskubidea erabiltzeari buruzko informazioa. Kontratu honi uko egiteko eskubidea duzu, arrazoirik eman behar gabe eta kontratua bete bada ezik, 14 egun naturaleko epean. Kontratatutako zerbitzuak atzitu zenituenetik 14 egun naturaletan iraungiko du uko egiteko epeak. Uko egiteko eskubidea erabiltzeko, ageriko adierazpen baten bitartez kontratuari uko egiteko erabakia jakinarazi beharko diguzu (esaterako, postaz edo posta elektronikoz bidalitako gutun baten bidez). Gorago datorren uko egiteko formularioaren eredua erabili ahal izango duzu, nahiz eta nahitaezkoa ez izan. Dagozkion kantitateak itzuliko ditugu, hasierako transakziorako zuk erabili zenuen baliabide beretik, aurkakoa adierazi ezean, beharrezkoa ez den atzerapenik gabe eta, edozein kasutan ere, kontratu honi uko egiteko nahia jakinarazten diguzun egunetik 14 eguneko epean, beti ere eskakizun horrek legeak eta kontratuak ezarritako betekizunak betetzen baditu.